Papar

Kawasan Wabak Aktif

Kawasan wabak aktif denggi merupakan kawasan di mana terdapat dua atau lebih kes denggi berlaku dalam kawasan 200 meter radius dari kes indeks dalam tempoh 14 hari dari tarikh notifikasi kes indeks.
Tarikh kluster bermula: Pada tarikh notifikasi kes kedua

Papar

Hotspot

Hotspot denggi merupakan lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula. Lokaliti Hotspot dengan imej remote sensing

Papar

Wolbachia adalah bakteria yang wujud secara semulajadi yang boleh didapati 60%-70% pada spesis serangga