KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak aktif berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak aktif bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan wabak aktif Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak aktif

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 9 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
24 Jun 2021
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2020 HINGGA
24 Jun 2021
JOHOR 4 1,187
KEDAH 8 242
KELANTAN 0 110
MELAKA 1 390
NEGERI SEMBILAN 0 316
PAHANG 1 270
PERAK 2 309
PERLIS 0 9
PULAU PINANG 0 223
SABAH 9 838
SARAWAK 1 212
SELANGOR 60 7,580
TERENGGANU 0 21
WP KUALA LUMPUR 13 1,451
WP LABUAN 0 4
WP PUTRAJAYA 0 47
Kes Kumulatif
MALAYSIA 99 13,209

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman