KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

Info Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 16 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
26 Jun 2022
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 2 JAN 2022 HINGGA
26 Jun 2022
JOHOR 360 1,012
KEDAH 200 516
KELANTAN 64 240
MELAKA 39 224
NEGERI SEMBILAN 199 654
PAHANG 75 250
PERAK 157 447
PERLIS 2 16
PULAU PINANG 93 277
SABAH 543 1,548
SARAWAK 61 277
SELANGOR 4,774 14,639
TERENGGANU 37 92
WP KUALA LUMPUR 672 1,948
WP LABUAN 6 14
WP PUTRAJAYA 30 105
Kes Kumulatif
MALAYSIA 7,312 22,259

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman