-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 15 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
21 Mar 2023
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 01 JAN 2023 HINGGA
21 Mar 2023
JOHOR 40 1,657
KEDAH 13 899
KELANTAN 12 399
MELAKA 4 197
NEGERI SEMBILAN 4 719
PAHANG 6 211
PERAK 18 719
PERLIS 1 117
PULAU PINANG 42 1,933
SABAH 31 2,559
SARAWAK 3 158
SELANGOR 197 12,708
TERENGGANU 2 72
WP KUALA LUMPUR 24 2,201
WP LABUAN 0 32
WP PUTRAJAYA 2 93
Kes Kumulatif
MALAYSIA 399 24,674

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman