-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 4 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
02 Feb 2023
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 01 JAN 2023 HINGGA
02 Feb 2023
JOHOR 20 704
KEDAH 15 352
KELANTAN 6 173
MELAKA 1 98
NEGERI SEMBILAN 5 293
PAHANG 5 90
PERAK 6 237
PERLIS 3 62
PULAU PINANG 20 699
SABAH 37 1,189
SARAWAK 1 50
SELANGOR 172 5,473
TERENGGANU 0 32
WP KUALA LUMPUR 27 1,017
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 0 54
Kes Kumulatif
MALAYSIA 318 10,528

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman