-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 48 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
18 Jun 2024
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 31 DEC 2023 HINGGA
18 Jun 2024
JOHOR307647
KEDAH192573
KELANTAN21001
MELAKA41091
NEGERI SEMBILAN123671
PAHANG1808
PULAU PINANG152553
PERAK94304
PERLIS1104
SELANGOR13836702
TERENGGANU0123
SABAH102310
SARAWAK51152
WILAYAH PERSEKUTUAN146649
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN022
Kes Kumulatif
MALAYSIA 260 70710

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman