KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

Info Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 19 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
07 Dec 2021
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2020 HINGGA
07 Dec 2021
JOHOR 8 1,657
KEDAH 2 523
KELANTAN 2 206
MELAKA 3 569
NEGERI SEMBILAN 5 578
PAHANG 0 411
PERAK 1 522
PERLIS 0 20
PULAU PINANG 1 377
SABAH 10 1,577
SARAWAK 2 367
SELANGOR 57 14,299
TERENGGANU 0 41
WP KUALA LUMPUR 8 2,776
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 0 108
Kes Kumulatif
MALAYSIA 99 24,036

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman