-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 19 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
28 May 2024
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 31 DEC 2023 HINGGA
28 May 2024
JOHOR346898
KEDAH322132
KELANTAN4928
MELAKA8920
NEGERI SEMBILAN243278
PAHANG3726
PULAU PINANG142259
PERAK253795
PERLIS186
SELANGOR20132736
TERENGGANU0118
SABAH162021
SARAWAK11047
WILAYAH PERSEKUTUAN246018
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN014
Kes Kumulatif
MALAYSIA 387 62976

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman