-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 37 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
28 Nov 2022
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 2 JAN 2022 HINGGA
28 Nov 2022
JOHOR 39 3,458
KEDAH 11 1,263
KELANTAN 18 1,036
MELAKA 8 555
NEGERI SEMBILAN 24 1,727
PAHANG 5 833
PERAK 21 1,124
PERLIS 6 112
PULAU PINANG 27 1,078
SABAH 69 5,893
SARAWAK 10 608
SELANGOR 211 32,553
TERENGGANU 2 215
WP KUALA LUMPUR 46 5,376
WP LABUAN 2 26
WP PUTRAJAYA 5 416
Kes Kumulatif
MALAYSIA 504 56,273

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman