KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak aktif berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak aktif bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan wabak aktif Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak aktif

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 5 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
17 May 2021
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2020 HINGGA
17 May 2021
JOHOR 12 990
KEDAH 0 148
KELANTAN 0 96
MELAKA 0 337
NEGERI SEMBILAN 3 256
PAHANG 1 224
PERAK 1 242
PERLIS 0 8
PULAU PINANG 2 180
SABAH 3 636
SARAWAK 0 180
SELANGOR 24 5,715
TERENGGANU 0 17
WP KUALA LUMPUR 9 1,083
WP LABUAN 0 4
WP PUTRAJAYA 1 36
Kes Kumulatif
MALAYSIA 56 10,152

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman