-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 24 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
27 Sep 2022
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 2 JAN 2022 HINGGA
27 Sep 2022
JOHOR 25 2,294
KEDAH 13 901
KELANTAN 8 695
MELAKA 2 429
NEGERI SEMBILAN 8 1,285
PAHANG 7 605
PERAK 3 817
PERLIS 0 46
PULAU PINANG 6 601
SABAH 22 4,049
SARAWAK 3 461
SELANGOR 132 25,448
TERENGGANU 0 168
WP KUALA LUMPUR 31 3,831
WP LABUAN 0 19
WP PUTRAJAYA 0 313
Kes Kumulatif
MALAYSIA 260 41,962

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman