-->

KLIK LOKASI DENGGI

Dashboard

Hotspot Denggi Terkini

Kawasan wabak aktif Denggi

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 22 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
17 Aug 2022
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 2 JAN 2022 HINGGA
17 Aug 2022
JOHOR 13 1,689
KEDAH 6 712
KELANTAN 6 487
MELAKA 0 360
NEGERI SEMBILAN 8 1,019
PAHANG 1 469
PERAK 7 680
PERLIS 0 29
PULAU PINANG 3 433
SABAH 26 2,932
SARAWAK 5 380
SELANGOR 131 21,385
TERENGGANU 0 129
WP KUALA LUMPUR 30 3,072
WP LABUAN 0 17
WP PUTRAJAYA 0 229
Kes Kumulatif
MALAYSIA 236 34,022

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman