KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak aktif berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak aktif bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan wabak aktif Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak aktif

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak aktif denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak aktif denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 9 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
31 Jul 2021
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2020 HINGGA
31 Jul 2021
JOHOR 2 1,321
KEDAH 1 339
KELANTAN 0 129
MELAKA 3 428
NEGERI SEMBILAN 1 374
PAHANG 0 300
PERAK 0 380
PERLIS 0 15
PULAU PINANG 1 266
SABAH 4 1,002
SARAWAK 1 244
SELANGOR 39 9,380
TERENGGANU 0 30
WP KUALA LUMPUR 4 1,823
WP LABUAN 0 4
WP PUTRAJAYA 0 68
Kes Kumulatif
MALAYSIA 56 16,103

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman